กลับมาที่เว็บไซต์นี้?

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
(เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies)ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies (หน้าต่างใหม่)
  e-Passport
 
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

ขั้นตอนการสู่ระบบครั้งแรก

   สำหรับอาจารย์ผู้สอน

   1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน e-Passport
   2. อาจารย์ผู้สอนเข้าไปอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่านและตรวจสอบข้อมูลดัง
   กล่าวว่าถูกต้องหรือไม่
   3. อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาได้ทันที


   สำหรับนักศึกษา

   1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน e-Passport
   2. เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานระบบได้ทันที
   3. นักศึกษาสามารถเข้าไปอัพเดทข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบข้อมูลดัง
   กล่าวว่าถูกต้องหรือไม่

   


    ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบครั้งแรกสำหรับอาจารย์สร้างรายวิชา

    ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบครั้งแรกสำหรับนักศึกษา

    แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ  IP-PHONE  3920 ,1912   Tel.074-317146 หรือ  E-mail  lms@rmutsv.ac.th